Externé testovanie žiakov T5 a T9

Testovanie 5-2018
Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka zo slovenského jazyka a literatúry  a matematiky sa uskutoční 21. novembra 2018. Cieľom testovania je získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na 2. stupeň ZŠ.

Základné informácie o T5 - 2018 TU.
Špecifikácia testu z MAT TU.
Špecifikácia testu zo SJL TU.

Viac informácií o T5-2018 nájdete TU.

Výsledky Testovania 5.

 

Testovanie 9-2019
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl sa uskutoční 3. apríla 2019 z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Náhradný termín Testovania 9-2019 sa uskutoční 16. a 17. apríla 2019.

Viac informácií o T9-2019 nájdete TU

Výsledky Testovania 9.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
Ochrana osobných údajov
toplist
Návrat hore