Elektronická žiacka knižka

Vážení rodičia, v dnešnej dobe už máte možnosť komunikovať so školou, ktorá vychováva a vzdeláva Vaše dieťa, formou internetu a elektronickou poštou. Komunikácia so školou elektronickou formou je komunikáciou blízkej budúcnosti. Výchova a vzdelávanie v oblasti moderných informačných technológií je popri vyučovaní cudzích jazykov v našej škole prioritou.

Od februára 2007 sme zaviedli pre žiakov 8. – 9. ročníka Elektronickú žiacku knižku (EŽK) a od septembra 2008 je k dispozícii EŽK pre všetkých žiakov. Rodičia a žiaci si môžu známky kedykoľvek prezerať po prihlásení sa na stránku školy prihlasovacím menom a heslom, ktoré získajú od triedneho učiteľa.

PRIHLÁSENIE

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore