Prieskum trhu 3

Prvá zákazka

a.Predpokladaný zámer: Dodávka koberca ZŠ Moskovská 2 Banská Bystrica

b. Predpokladaný termín realizácie: december 2014

 c. cenových ponúk na základe prieskumu trhu   17.12.2014


Druhá zákazka

a.Predpokladaný zámer: Dodávka a pokládka PVC ZŠ Moskovská 2 Banská Bystrica

b.Predpokladaný termín realizácie: december 2014

 c.Vyhodnotenie cenových ponúk na základe prieskumu trhu 17.12.2014


Tretia zákazka

a. Predpokladaný zámer: Vybavenie učebne PC ZŠ Moskovská 2 Banská Bystrica

b. Predpokladaný termín realizácie: december 2014

 c. Vyhodnotenie cenových ponúk na základe prieskumu trhu 17.12.2014


Dodané tovary musia byt nové, nepoužité, dodávané v originálnom balení.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť počty jednotlivých častí dodávky, alebo aj neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena predmetu zákazky bude vyššia ako finančné možnosti obstarávateľa, alebo ak ani jedna ponuka nesplní podmienky pre prijatie podľa súťažných podkladov.

Zverejnené : 09.12.2014

Súhrnná správa

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore