Zverejnenie zákaziek VO

Zadávanie zákaziek v súlade s § 9 odst. 9 zákona o VO

 

Výzva na zateplenie telocvične

 ( dokument vo formáte RAR, odporúčame zobraziť programom WinRAR )

Prvá zákazka

a. Predpokladaný zámer: Dodávka koberca ZŠ Moskovská 2 Banská Bystrica

b. Predpokladaný termín realizácie: december 2014

c. Vyhodnotenie cenových ponúk na základe prieskumu trhu: 17.12.2014


Druhá zákazka

a. Predpokladaný zámer: Dodávka a pokládka PVC ZŠ Moskovská 2 Banská Bystrica

b. Predpokladaný termín realizácie: december 2014

c. Vyhodnotenie cenových ponúk na základe prieskumu trhu: 17.12.2014


Tretia zákazka

a. Predpokladaný zámer: Vybavenie učebne PC ZŠ Moskovská 2 Banská Bystrica

b. Predpokladaný termín realizácie: december 2014

c. Vyhodnotenie cenových ponúk na základe prieskumu trhu: 17.12.2014


Dodané tovary musia byt nové, nepoužité, dodávané v originálnom balení.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť počty jednotlivých častí dodávky, alebo aj neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena predmetu zákazky bude vyššia ako finančné možnosti obstarávateľa, alebo ak ani jedna ponuka nesplní podmienky pre prijatie podľa súťažných podkladov.

Zverejnené : 09.12.2014

Prieskum trhu 1

Prieskum trhu 2

Prieskum trhu 3

december 2014
Vybavenie učebne PC ZŠ  Moskovská 2  Banská Bystrica
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore