Vzory tlačív

 • Online potvrdenie o návšteve školy - postup TU
 • Žiadosť o prijatie žiaka 
 • Žiadosť o odhlásenie žiaka /
 • Usmernenie k prestupu na inú ZŠ 
 • Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania /
 • Žiadosť o povolenie komisionálnej skúšky /
 • Žiadosť o oslobodenie/čiastočné oslobodenie od vyučovania telesnej výchovy  /
 • Žiadosť o výnimočné prijatie dieťaťa do 1. ročníka
 • Prihláška do 1. ročníka základnej školy - zápis 
 • Žiadosť o odhlásenie zo ŠKD /

 • Žiadosť o prijatie do ŠKD /
 • Žiadosť o zníženie príspevku na činnosť ŠKD
 • Žiadosť o vydanie odpisu vysvedčenia /
 • Žiadosť o povolenie plnenia povinnej školskej dochádzky mimo územia SR prijatie žiaka 
 • Prihláška na stravovanie 
 • Individuálna integrácia /
 • Hlásenie škodovej udalosti - odcudzenie

 • Čestné vyhlásenie ŠKD 

 

 • Žiadosť o vydanie odpisu vysvedčenia /

 

X
Žiadosť o povolenie plnenia povinnej školskej dochádzky mimo územia SRprijatie žiaka
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore