Vzory tlačív

 • Online potvrdenie o návšteve školy - postup TU
 • Žiadosť o prijatie žiaka /
 • Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania /
 • Žiadosť o povolenie komisionálnej skúšky /
 • Žiadosť o oslobodenie/čiastočné oslobodenie od vyučovania telesnej výchovy/telesnej a športovej výchovy /
 • Žiadosť o výnimočné prijatie dieťaťa do 1. ročníka
 • Prihláška do 1. ročníka základnej školy - zápis 
 • Žiadosť o odhlásenie zo ŠKD /

 • Žiadosť o prijatie do ŠKD /

  Žiadosť o zníženie príspevku na činnosť ŠKD


 • Žiadosť o vydanie odpisu vysvedčenia /
 • Žiadosť o povolenie plnenia povinnej školskej dochádzky mimo územia SR prijatie žiaka 
 • Individuálna integrácia /

 

 • Žiadosť o vydanie odpisu vysvedčenia /

 

X
Žiadosť o povolenie plnenia povinnej školskej dochádzky mimo územia SRprijatie žiaka
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore