Zatajovaný kamarát 2020

Žiaci III.C v rámci hodín Anglického jazyka sú zapojení do celoročného medzinárodného projektu „Môj svet vo svete médií“ cez e-Twinning. Zapojené sú základné školy z Chorvátska, Maďarska a Slovenska. Žiaci si rozvíjajú mediálnu gramotnosť cez rôzne aktivity.

Jednou z tém je „Zatajovaný kamarát“, kde sme využili materiály www.ovce.sk. Sledovali sme príbehy v angličtine, diskutovali sme a následne žiaci sami dopĺňali komiks. Kriticky sa rozhodovali, kedy môžu/nemôžu niekomu veriť, každú informáciu si musia overiť, ak niekde idú, musia to oznámiť rodine,...

M.Abelovská

Publikované: 23. 1. 2020 | prečítané: 116x
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore