Učíme sa hrou 2020

Slovenčina – brrrrr. Aj takéto sú reakcie žiakov. Tak sa im to snažíme spríjemniť a zaradiť do vyučovania aj iné formy, ktoré by žiakov zaujali a zároveň si ani nevšimli, že sa prostredníctvom nich učia. Takýmito aktivitami sme končili aj uplynulý kalendárny rok. Story cubes sú kocky s obrázkami. Cez obrázky žiaci skladajú príbehy, veršujú. Rôzne zadania ich podnecujú k rozvoju slovnej zásoby a tvorbe vnútornej kompozície príbehov. A z kociek vznikli zaujímavé básnické aj prozaické diela. Aj gramatika sa dá učiť kockami. Poznáte scrabble? Vďaka písmenám ch, dz a ä  nie je ľahké vytvoriť plnovýznamové slová a ešte ich aj skombinovať navzájom. A skúste to obmedziť napríklad iba na zámená. To bola zábava. Niektorým sa myšlienky nešli zastaviť, kombinovali, premýšľali, niektorí to rýchlo vzdali, no iní prekvapili. A aj samých seba. A to medzi sebou aj súťažili. A myslíte si, že vedeli, že sa učia? Nie, mysleli si, že je to hra. A aj takto sa učíme.

Mgr. M. Knothová

Publikované: 8. 1. 2020 | prečítané: 298x
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore