Program pre seniorov 2019

„Všetko na svete môže človek zastaviť, každý pohyb, každý nepokoj, čo však nezastaví, nespomalí, je čas. Čas plynie ako rieka nášho života. Míňa sa deň za dňom, rok za rokom a my sa v určitých chvíľach zastavíme a spomíname....“

Stretli sme sa 6. a 7. novembra 2019 v estetickej učebni našej školy, aby sme prejavili svoju pozornosť a úctu tým skôr narodeným: starým rodičom našich detí, seniorom z denného centra POHODA a naše pozvanie prijali aj bývalí zamestnanci našej Základnej školy. Deti z ŠKD SLNIEČKOVO pripravili so svojimi vychovávateľmi pestrý program, vzácnym hosťom sa prihovorila aj pani riaditeľka Mgr. Melicherová a pani Ing. Štrbová poďakovala za pozvanie a pozvala seniorov do DD POHODA, kde pripravujú počas celého roka pre svojich členov pestrý program.

Publikované: 12. 11. 2019 | prečítané: 135x
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore