Exkurzia ČOV Rakytovce 2019

Hneď ako sme vystúpili, teda my šiestaci našej školy, z autobusu, uvideli sme obrovskú vodnú nádrž. Kráčali sme po chodníku a rozdelili sme sa do dvoch skupín. Prvá skupina išla pozorovať rastliny. My, druhá skupina, sme išli na prehliadku čistiarne odpadových vôd. Keď sme vošli do areálu čistiarne, ovalil nás hrozný zápach. Dozvedeli sme sa však aj zaujímavé informácie o spôsobe čistenia špinavej vody. V budove, v ktorej sa mechanicky čistí voda hrablicami, prišlo to najhoršie. Nosy sme si zakrývali šatkami, bundami, niektorí aj rúškami alebo voňavými vreckovkami. Keď sme konečne vyšli von, smerovali sme k veľkým nádržiam. Prechádzali sme cez mostíky a získavali informácie o biologickom čistení vody. Na konci prehliadky nás slovenská televízia natáčala do relácie.

Potom sme sa vymenili a išli sme do rastlinnej časti. Pri prvej úlohe sme hľadali dvojice listov – dostali sme list na papieri a mali sme ho nájsť na skutočnom strome. Druhá úloha spočívala v pozorovaní toku vody – zisťovali sme, či voda prejde rýchlejšie cez rôzne kamene alebo cez kôru a mach. Voda pomalšie tečie cez kôru a mach. Nakoniec sme v trojčlenných skupinách súťažili v hľadaní a zbieraní prírodnín, ktoré mali vlastnosti opačného významu – napríklad oblý a hranatý. Alebo sme hľadali farby dúhy či päť odtieňov zelenej farby. Úloha bola dosť náročná a nakoniec nevyhral nikto.

Táto exkurzia bola pre nás zaujímavá a dosť preverila naše zmysly. Uvedomili sme si, že je dôležité chrániť naše rieky a rastliny.

Ema Sčensná, VI.A

 

Publikované: 4. 11. 2019 | prečítané: 278x
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore