Predškolácka sobota 2019

V sobotu 16. marca sa tak ako minulý rok otvorili dvere našej školy pre budúcich školákov, ich rodičov a ďalších príbuzných.

Pre deti boli pripravené športové súťaže, výtvarné a iné aktivity. Vo veľkej telocvični si mohli zasúťažiť s trénermi z FitKids, ktorí na našej škole vedú tréningy na rozvoj všeobecnej telesnej zdatnosti žiakov. V malej telocvični ich zase čakala trať, ktorú pre nich pripravili zástupcovia Športovej akadémie Mateja Tótha. Víťazka s najrýchlejším časom si prevzala pohár z rúk olympijského víťaza Mateja Tótha.

Rodičia detí sa mali možnosť dozvedieť informácie o škole, ktoré im poskytlo vedenie školy prostredníctvom prezentácií a videí. Dozvedeli sa o profilácii školy, jej úspechoch, ako aj o netradičných vyučovacích metódach a iných aktivitách, ktoré škola vykonáva.

Pri prehliadke školy – šatní, chodieb, prváckych tried a učebne Stará škola rodičia prejavili spokojnosť a ocenili vzhľad a výzdobu priestorov.

Všetci zúčastnení boli pozvaní na Slávnostný zápis prvákov, ktorý sa uskutoční 2. apríla 2019.

Publikované: 20. 3. 2019 | prečítané: 149x
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore