Naše experimenty 2019

Žiaci siedmeho ročníka si na hodinách chémie v rámci tematického celku Voda a vzduch pripravili jednoduché experimenty. Experimenty museli byť samozrejme s využitím vody a vzduchu a použili pri nich látky a predmety z každodenného života. Žiaci všetky kroky uskutočnili samostatne - pokus vyhľadali, pripravili si potrebné pomôcky a látky, pokus vopred vyskúšali.

Po dôslednej príprave nasledovala prezentácia a realizácia experimentu pred spolužiakmi, čo bola najťažšia ale súčasne najzaujímavejšia časť. Experimentátori vysvetlili princíp pokusu a neraz museli zodpovedať aj zvedavé otázky ostatných.

Žiaci vybrali zaujímavé pokusy –  napr. Tancujúce hrozienka, Lávová lampa, Sucho pod vodou, Model pľúc, Vodná sopka, Farbivo a voda, Utekajúce korenie, Zhasínajúce sviečky, Prírodný filter, Vajce vo fľaši, Červená kapusta a vodné roztoky, Povrchové napätie. Niektoré pokusy sa vydarili na prvýkrát, iné sa museli aj viackrát opakovať.

Žiaci sa prejavili ako veľmi šikovní experimentátori a bolo vidieť ako ich táto práca bavila. Samotní žiaci sa vyjadrili, že najviac sa im páčil faktor samostatnosti – všetko robili len oni sami – od výberu experimentu až po jeho realizáciu.

Publikované: 12. 2. 2019 | prečítané: 274x
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore