Hviezdoslavov Kubín 2019 - 2.stupeň

Dňa 24. januára 2019 sa  priestoroch estetickej učebne uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Hlavným  cieľom  súťaže je už každoročne nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný  rast  jednotlivcov  prostredníctvom  poznávania,  realizácie  a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti umeleckého prednesu, divadla a poézie. Žiaci piatich ročníkov predviedli svoje umelecké výkony v prednese poézie a prózy pred odbornou porotou, ktorá spomedzi 25 zúčastnených vybrala troch najlepších, podľa kategórií a zaradenia. Všetkým recitátorom ďakujeme za účasť a víťazom – Liliane J., Andrei J. a Lucii D. – prajeme umeleckého ducha pri prezentovaní seba i školy v okresnom kole.

Publikované: 29. 1. 2019 | prečítané: 198x
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore