iBobor 2018

Naša škola sa aj tento rok zapojila do celosvetovej informatickej súťaže iBobor. Hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž iniciuje v deťoch využívanie IKT, posmeľuje ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.
Symbolom súťaže je usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras a po slovensky Informatický bobor.

Naši žiaci riešili Bobríkove úlohy na hodinách informatiky a niektorí aj doma. Školského kola sa zúčastnilo 42 detí z prvého stupňa a  84   žiakov druhého stupňa. Žiaci súťažili  v kategóriách Drobci (2. a 3. ročník ZŠ), Bobríci (4. a 5. ročník), Benjamíni (6. a 7. ročník ZŠ) a Kadeti (8. a 9. ročník ZŠ). Z celkového počtu zapojených žiakov bolo 70 žiakov úspešných a 6 žiakov dosiahlo 100% úspešnosť a umiestnilo sa v rámci Slovenska na 1. – 508. mieste.

Úspešným riešiteľom gratulujeme.

Publikované: 4. 12. 2018 | prečítané: 259x
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore