Ó, šťastný deň!

Rok 2018 je výnimočným medzníkom v živote jednej výnimočnej školy. O tom, že pani Moskovská je už tridsiatničkou, čvirikajú všetky vrabce na Fončorde.  

„Čerešnisko“ na slávnostnej torte predstavovala akadémia, ktorá 19. apríla, či 20. apríla v repríze, zaujala malých aj veľkých. Programom Vás sprevádzali veční školáci Moskovská s Moskovským.

Pani Moskovskej prišli zablahoželať ako poslanci Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici, tak bývalí zamestnanci a absolventi školy, rodičia a starí rodičia žiakov. Hostia sa veru mali na čo dívať. Od hodiny dejepisu v roku 1988, popleteného Jožka, škriepky čísel, cez lámanie jazykov vybranými či cudzími slovami, až po experimentovanie v laboratórnych plášťoch. Áno, tancovalo sa po fínsky, spievalo sa v talároch. Úprimne, ak si nevidel, prišiel si o veľa!

Naši žiaci nezaostávali ani v pohybe. Ukázali, čo sa naučili na hodinách telesnej výchovy, alebo ako to vyzerá pri povzbudzovaní na športových podujatiach. Pripomenuli tiež časy, kedy bola spartakiáda bežnou „podívanou“. V červenej nepochybne udržali pozornosť! Obecenstvo sa mohlo tešiť i „vymakanému“ modernému tancu či Aerobic Dance. Nechýbali ani Anky v netradičných farebných sukničkách, ktoré zožali zaslúžený úspech oprášením slovenského folklóru.

Školu sme pochválili úspechmi ako v regionálnej oblasti, tak v environmentálnej. „Na betón“ sme pozvali ohybných parkouristov. Na opísanie postačí jedno neohybné slovo – fíha... alebo au? Betón sme neskôr vymenili za Náučný chodník. Hovorili sme o prírode, spievali o vode... a aby sa naša škola neurazila, pripravili sme pre ňu vlastnú oslavnú pieseň.     

Ďakujeme všetkým účinkujúcim, vedeniu školy, organizátorom, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, sponzorom, jednoducho všetkým, ktorí sa podieľali na prípravách či samotnej realizácii slávnostnej akadémie. Ďakujeme tiež tým, ktorí s nami oslavujú a radujú sa z jubilea a úspechov školy za posledných 30 rokov!

Školička naša, želáme Ti raz také dlhé pôsobenie!

P.S. ... a nezabúdaj, každý z nás je unikát!

Publikované: 23. 4. 2018 | prečítané: 584x
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
Ochrana osobných údajov
toplist
Návrat hore