Oznam o začatí stavebných prác na ZŠ Moskovská 2, BB

Dňa 23.4.2018 škola odovzdala zhotoviteľovi stavenisko – Pavilón H (telocvičňa) k sanácii a oprave vonkajšieho povrchu obvodových stien telocvične.

Žiadame všetky osoby, ktoré sa zdržiavajú a prechádzajú areálom školy, aby dbali na zvýšenú bezpečnosť a ochranu zdravia, aby dodržiavali pokyny a rešpektovali zákazy súvisiace so stavebnými prácami tak, aby neohrozili svoje zdravie a život.

Žiakom je zakázané zdržiavať sa v priestoroch staveniska, liezť na lešenie a správať sa spôsobom, ktorý by ohrozil ich bezpečnosť, príp. život.

Upozorňujeme všetkých vodičov, že počas stavebných prác platí zákaz vjazdu do areálu školy.

                                                                                                                                         Vedenie školy

Publikované: 23. 4. 2018 | prečítané: 145x
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
Ochrana osobných údajov
toplist
Návrat hore