Čo o mne vieš

 „Čo o mne vieš?“ bol názov hudobno-vzdelávacieho programu, ktoré na našej škole dňa 31. januára 2018 v rámci výchovného koncertu pre žiakov II. stupňa odspievali a prerozprávali členovia OZ Phantasia, ktorí sa venujú takejto netradičnej forme vzdelávania žiakov ZŠ a SŠ. Aby naši žiaci lepšie pochopili, čo Kyberšikana znamená, spomínali príbehy zo života ich vrstovníkov či dospelých a pútavou formou upozornili na nástrahy sociálnych sietí, mobilných aplikácií, rizík spojených s krádežou identity a skrytého sveta internetu. O trestnoprávnej zodpovednosti za svoje konanie a rady, ako sa týmto rizikám vyhnúť, sa žiaci dozvedeli od člena Zboru väzenskej a justičnej stráže v priebehu dvoch vyučovacích hodín. Poučný výklad a skúsenosti z praxe boli popretkávané komentárom a piesňami hudobníka Marcela Dragúňa, ktorého deti mohli poznať zo známej talentovej súťaže „Superstar“. Výchovný koncert zožal úspech a OZ Phantazia patrí aj naše poďakovanie.

 

Publikované: 31. 1. 2018 | prečítané: 318x
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
Ochrana osobných údajov
toplist
Návrat hore