Myslíme na Vás...

Ako každý rok, aj tento sme boli pozdraviť seniorov a ostatných obyvateľov DD a DSS  SENIUM na ul. Jilemnického v Banskej Bystrici.  Deti prišli s vianočnými piesňami, vinšami  a koledami potešiť srdiečka a pohladiť duše v tomto krásnom predvianočnom čase. Deti zo školského klubu pripravili pre všetkých vianočné pozdravy a popriali všetkým veľa lásky, zdravia a božieho požehnania.

Publikované: 21. 12. 2017 | prečítané: 254x
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
Ochrana osobných údajov
toplist
Návrat hore