Školské kolo geografickej olympiády

Podobne, ako v predchádzajúcich školských rokoch, prichádza začiatkom decembra dlho očakávaný čas pre žiakov, vyhľadávajúcich nové, zaujímavé informácie o našej Zemi, jednotlivých svetadieloch a krajinách.

  1. 12. 2017 sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády, ktorého sa zúčastnilo 47 žiakov piateho až deviateho ročníka. Prvá, teoretická časť preverila teoretické poznatky a vedomosti žiakov. Druhá, praktická časť pozostávala z preverovania zručností v práci s atlasom a mapou, rôznych výpočtov a doplňovačiek. Výsledné hodnotenie pozostávalo z bodového súčtu obidvoch častí. Najúspešnejší žiaci budú mať možnosť reprezentovať našu školu v okresnom kole geografickej olympiády.

Vyhodnotenie ( TČ – teoretická časť, PČ – praktická časť, CH – celkové hodnotenie)

Meno

 a priezvisko

TČ – body

a poradie

PČ . body

a poradie

CH- 

body a poradie

5. ročník

 

 

 

Patrik Balajty          5.B

   42       4.

  40,5      1.

  82,5    1.

Ivana Považanová   5.C

   49       1.

  33     8.-9.

   82       2.

Andrea Jasovská     5.A

   42,5    3.

  38        3.

  80,5    3.

Lukáš Kapusta          5.B

   44       2.

  35        6.

  79       4.

Daniel Krajči            5.B

   36,5    7.

  39        2.

  75,5    5.

David Kaliský           5.A

   37,5    6.

  37     4.-5.

  74,5    6.

Marek Žiačik            5.C

   40       5.

  33     8.-9.

  73    7.-8.

Martin Knoško          5.A

   36       8.

  37     4.-5.

  73    7.-8.

Lenka Valachyová    5.C

   34,5    9.

  34        7.

 68,5    9.

Agáta Barancová      5.A

    30,5    11.

   32       10.

  62,5   10.

Nikola Oterová         5.A

    34      10.

   23       11.

   57      11.

 

 

 

 

6. ročník

 

 

 

Paula Patrášová       6.B

 40      3.

  34        1.

74      1.

Filip Auxt                 6.A

 41      2.

  31,5  2.-3.

72,5   2.

Alexander Dobiaš    6.A

 37      4.

  31,5  2.-3.

68,5   3.

Lukáš Hollý              6.A

 42      1.

  25,5     4.

67,5   4.

Ján Cílik                    6.A

 32      5.

  12,5     5.

44,5   5.

 

 

 

 

7. ročník

 

 

 

Valéria Kuzmínová 7.B

 61      1.

  54        1.

115     1.

Elizabeth Zemková 7.B

32   4.-5.

 51        2.

 83      2.

Lenka Troiaková    7.B

36   2.-3.

 46       4 .         

 82      3.

Martin Fazekaš         7.A

36   2.-3.

 45        5.

 81      4.

Katka Rešovská        7.B

31      6.

 50        3.

81      5.

Martin Konôpka       7.C

32   4.-5.

 34     6.-7.

 66      6.

Matúš Fazekaš          7.A

35      3.

 26        5.

 61      7.

Samuel Pšitek            7.A

27      8.

32        9.

59      8.

Emma Kresťanková  7.C

22      9.

 33        8.

55      9.

Alex Kmeť                7.B

16    10.

34     6.-7.

50    10.

Samuel Holica           7.A

15    11.

25      10.

40    11.

Lukáš Gabčo             7.A

11    12.

14      11.

25    12.

 

 

 

 

8. ročník

 

 

 

Barbora Krnáčová  8.B

62     1.

61     1.-2.

123       1.

Anna Donovalová    8.A

53     3.

61     1.-2.

114       2.

Daniela Buková       8.A

56     2.

51     3.-4.

107       3.

Hugo Mandák           8.A

52     4.

49        6.

101       4.

Júlia Boháľová          8.A

49     5.

47        8.

 96        5.

Mišáni Michal           8.B

44     6.

51     3.-4.

95        6.

Syčová Monika.        8.A

43     7.

46   9.-11.

89        7.

Dermeková Lucia     8.B

35      9.

50       5.

85        8.

Tiborová Valentína   8.B

38      8.

46   9.-11.

84        9.

Hornoková Kristína  8.B

34     10.

48        7.

82      10.

Sanislová Simona      8.B

26     11.

46   9.-11.

72      11.

Haring Filip               8.B

20     12.

39      12.

59      12.

MandalíkováAlex.     8.B

19     13.

36      13.

55      13.

 

 

 

 

9.ročník

 

 

 

David Mikula           9.B

66      1.

60      1.

126      1.

Matúš Kán               9.A

54      3.

57      2.

111      2.

Elizabeth Kálusová 9.A

60      2.

49      4.

109      3.

Lenka Lorincová       9.A

45      5.

51      3.

  96      4.

Peter Lopatka           9. B

43      6.

48      5.

  91      5.

Mia Ištvánfyová        9.A

50      4.

38      6.

  88      6.

 

Do okresného kola postupujú:

 

5.ročník - Balajty, Považanová, Jasovská

6.ročník - Patrášová

7.ročník - Kuzmínová, Zemková, Krnáčová

9.ročník - Mikula, Kán

Poznámka – v okresnom kole sa spájajú do jednej kategórie 6. + 7. a 8. + 9. ročník

 

Publikované: 14. 12. 2017 | prečítané: 237x
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
Ochrana osobných údajov
toplist
Návrat hore