Matematika s Hejného metódou

Matematika s Hejného metódou

Na I. stupni ZŠ sme začali využívať na hodinách matematiky zážitkové aktivity podľa Hejného metódy. Žiaci oceňujú učenie hravou formou, kedy sa prirodzene učia nové matematické operácie a pojmy. Deti sú aktívne počas celej aktivity, všetci sa chcú zapojiť do zaujímavých hier, kde nikto neprehráva.  Pani učiteľky tvorivo prispôsobujú výučbu v každom ročníku, využívajú aj vlastnoručne vyrobené pomôcky a materiály. V niektorých triedach používajú zošit Hejňáčik.  Mladších žiakov najviac zaujali prostredia Stavby z kociek, Krokovanie a Schodovanie. Starší žiaci počítajú pomocou  Autobusu, Násobilkových štvorcov a Deda Lesoňa.

 

 

Publikované: 1. 12. 2017 | prečítané: 585x
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
Ochrana osobných údajov
toplist
Návrat hore