Program pre seniorov

Vo štvrtok 9. novembra nás už po piaty krát navštívili seniori z Denného centra POHODA a s nimi starí rodičia detí zo ŠKD. Pani vychovávateľky s deťmi pripravili program k Mesiacu úcty k starším, malé darčeky a o 14-stej  hodine pomyselnú kytičku uvitú z tancov, piesní, básní, scénok venovali naši najmenší svojim najdrahším – babičkám a deduškom. Programom sprevádzali už overené moderátorky Eli a Lenka a na záver deťom poďakovala za program Ing. Štrbová, vedúca DC Pohoda a odovzdala všetkým za vynaloženú námahu sladkú odmenu. Ďakujeme veľmi pekne a o rok sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie.

 

Publikované: 13. 11. 2017 | prečítané: 196x
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
Ochrana osobných údajov
toplist
Návrat hore