Kvalitná telocničňa bez únikov tepla

Samospráva sa dlhodobo usiluje o zlepšenie podmienok pre deti v banskobystrických materských aj základných školách. Už počas letných mesiacov v roku 2015 boli, okrem iných škôl, aj na Základnej škole Moskovská vymenené pôvodné, technicky a energeticky nevyhovujúce okná. Túto zmenu pocítili žiaci i pedagógovia najmä v zimnom období. Vďaka dotácii rezortu školstva a samosprávy sa podarilo zrekonštruovať telocvične v Základnej škole Moskovská na Fončrode už vlani. Žiaci tak majú peknú novú telocvičňu s plastovými oknami, ktorá však zatiaľ nie je zateplená. Ďalšie mimorozpočtové zdroje získané z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vo výške 49 000 eur spolu s finančnými prostriedkami z rezervného fondu mesta v objeme cca 30 000 eur, sa teda použijú na zateplenie obvodového plášťa jednej z telocviční. Nielenže sa týmito opatreniami skvalitní prevádzka telocvične, a tým aj vyučovací proces, ale dosiahnu sa aj energetické úspory.

Publikované: 3. 8. 2017 | prečítané: 314x
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
Ochrana osobných údajov
toplist
Návrat hore