Predprvácke rodičovské stretnutie

Do školy sme pozvali rodičov našich budúcich prvákov. Dostali rôzne informácie o našej škole. Pani riaditeľka im predstavila poslanie, víziu, ciele školy a školský vzdelávací program. Pani zástupkyňa predstavila triedne učiteľky v 1.ročníku, ktoré rodičom v krátkosti uviedli svoj triedny motivačný projekt. Vedúca školského klubu detí podala vyčerpávajúce informácie o ŠKD. Rodičia boli informovaní aj o možnosti stravovania detí v školskej jedálni a záujmových krúžkoch v Súkromnom centre voľného času Relaxáčik.

Výborný program si užili deti, ktoré mali možnosť zacvičiť si vo veľkej telocvični so skúsenými trénermi. Športový program im pripravila organizácia FitKids, pod vedením Bc. Mateja Pánika. FitKids bude ponúkať od septembra 2017 svoje tréningy na našej škole. Cieľom tréningového procesu je rozvoj všeobecných pohybových schopností, zlepšenie koordinácie, kondície, vytrvalosti a predovšetkým  budovanie lásky k pohybu.  

Publikované: 27. 6. 2017 | prečítané: 303x
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore