Vyhodnotenie školskej desiaty 2016/2017

Od februára 2017 školská jedáleň ponúka možnosť desiaty žiakom našej ZŠ. V začiatkoch prebiehalo vzájomné overovanie, čo deťom chutí, čo by si priali, no zároveň aby to vyhovovalo normám a zásadám zdravej výživy.

V mesiaci jún 2017 sa mohli žiaci a rodičia vyjadriť k desiate formou dotazníka. Zapojilo sa 14 žiakov a 14 rodičov.

Z výsledkov dotazníka pre žiakov vyplýva nasledovné:

 1. Všetkým žiakom vyhovuje, že majú možnosť sa nadesiatovať v školskej jedálni.
 2. Desiata vždy chutí 5 žiakom a väčšinou chutí 9 žiakom.
 3. Jedlo, ktoré najviac chutí žiakom: párky s rožkom, nátierky (najmä vajíčková, tuniaková, rybacia), jogurt, sladké pečivo, ovocie.
 4. Jedlo, ktoré žiakom chutí najmenej: nátierky (najmä tvarohová, cícerová).
 5. Jedlo, ktoré by ešte malo byť ponúkané na desiatu: chlieb vo vajci, sladké pirohy, croissant, hemendex, detská výživa, krupica, na pitie: džús, čistá voda. Niektorí žiaci uvádzali jedlo, ktoré je vhodné skôr na obed, napríklad pizza, halušky, hranolky, lazane, buchty na pare a iné. Tieto samozrejme nie je vhodné podávať na desiatu.
 6. Pitie, ktoré najviac im chutí: čaj, mlieko, kakao, citronáda, limonáda, ovocná šťava. Nesladený a veľmi kyslý čaj im nechutí.

Z výsledkov dotazníka pre rodičov vyplýva nasledovné:

 1. Všetkým rodičom vyhovuje, že sa ich dieťa môže nadesiatovať v školskej jedálni.
 2. Podľa rodičov desiata vždy chutí 5 deťom a viac áno 9 deťom.
 3. Ponuka jedla je podľa 3 rodičov pestrá a zdravá vždy a podľa 11 rodičov viac áno.
 4. Jedlo, ktoré by sa mohlo ešte ponúkať: ovocný šalát, obložená bageta, chlieb vo vajci, pizza, nátierky (škvarková), zapečený chlieb so syrom a šunkou, cereálie s mliekom, klobáska, ovocný koláč, viac ovocia a zeleniny, mliečna ryža.
 5. Návrhy a pripomienky od rodičov: viac času pre deti na desiatovanie, prispôsobiť cenu stravného zloženiu stravy, jedálny lístok dať aspoň 2 týždne vopred, prihlasovanie a odhlasovanie z desiaty umožniť takou istou formou ako obedy, ponúkať alternatívu stravy dieťaťu alergického na laktózu.
 6. Záujem o desiatu v nasledujúcom školskom roku prejavilo 12 rodičov a 2 rodičia ešte zvažujú., no pravdepodobne áno.  

Škola a školská jedáleň sa snažia zabezpečiť pre žiakov zdravú a pestrú desiatu, ktorej súčasťou je samozrejme pitný režim. Veríme, že rodičia využijú takúto možnosť stravovania pre svoje deti aj v nasledujúcom školskom roku, a tým im zabezpečia plnohodnotnú stravu v čase výchovno-vzdelávacieho procesu. V prípade malého záujmu zo strany rodičov, nebude z dôvodu nerentabilnosti desiata v školskej jedálni zabezpečovaná.

Prípadné návrhy a pripomienky môžete posielať na zastupca1@zsmosbb.eu, prípadne jedalen@zsmosbb.eu .

V Banskej Bystrici,  09.06.2017

Stravovacia komisia
ZŠ Moskovská 2, BB

 

Publikované: 9. 6. 2017 | prečítané: 663x
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore