Moskovský čitárik

Čítanie je osvojovanie si sveta okolo nás i v nás. Je to zmocňovanie sa neznámeho a nepoznaného.  Cieľom súťaže v čítaní u žiakov prvého stupňa je podporiť dobrý a trvalý vzťah ku knihe a čítaniu. Dobré čitateľské zručnosti vytvárajú predpoklad pre zvládnutie mnohých situácií, hľadaní súvislostí či riešení mnohých problémov.

V dňoch 31.05. a 01.06.2017 sme zorganizovali školské kolá súťaže v čítaní pre žiakov prvého a druhého ročníka "Moskovský čitárik". Žiaci predstavili svoje čitateľské zručnosti v zvládnutí techniky čítania a v riešení úloh k pripravenému textu. Výkony žiakov boli na výbornej úrovni. Blahoželáme!

Najlepší čitatelia 1.ročníka sú:

Milan Kmeť z 1.A
Anna Eibnerová z 1.A
Ján Záskalan z 1.B

Najlepší čitatelia 2.ročníka sú:

Matej Maruniak z 2.A
Natália Šušová z 2.B
Ema Argalášová z 2.C

Publikované: 6. 6. 2017 | prečítané: 480x
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore