Prírodovedné popoludnie

24.5.2017 žiaci deviateho ročníka v spolupráci s vyučujúcimi pripravili pre mladších spolužiakov II. stupňa zábavné popoludnie.

Žiaci si mohli preveriť svoje vedomosti z prírodovedných predmetov v súťaži "Dobré vedieť".
Správne odpovede im deviataci názorne ukázali formou pokusov.

Najviac sa darilo žiakom 8. ročníka.

Na záver sa žiaci zabavili hravými matematicko-logickými úlohami.

Publikované: 30. 5. 2017 | prečítané: 337x
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
Ochrana osobných údajov
toplist
Návrat hore