Školský literárny kvíz MÚDROSTI BÁJOK

Tento školský rok sprevádzalo motto : Rok čitateľskej gramotnosti.   Preto sme na  hodinách slovenského jazyka  literatúry vo zvýšenej miere venovali pozornosť knihám a následne rôznym možnostiam práce s nimi.  Rozhodli sme sa aj zasúťažiť si.  Témou sa stali bájky – ich múdrosť a odkaz aj pre dnešok . Súťaže sa zúčastnili žiaci šiesteho ročníka.  V školskej knižnici pracovali tímovo zástupcovia tried a ich úlohou bolo vyriešiť dané úlohy. Doplniť citáty, myšlienky, nájsť správne pojmy. Podľa obrazového materiálu mali zase zisťovať správne názvy bájok a ich skrytú múdrosť.  Táto aktivita sa stretla s úspechom a žiaci sa rozhodli zopakovať si ju aj budúcom školskom roku.

Výsledky súťaže sú nasledovné:

1.miesto-  6.A trieda,  2. miesto – 6.B trieda a na 3. mieste sa umiestnila 6.C trieda. Všetkým účastníkom blahoželáme.

 
Publikované: 16. 5. 2017 | prečítané: 281x
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore