Deň narcisov

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa konal už jej 20. ročník. Našu školu, ako aj ulice miest a obcí v jediný deň v roku – tentokrát 15. apríla, zaplavili žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov sme aj my, ako škola, zároveň pomohli nazbierať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku. Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov sme vyslali onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú našu podporu. Tento rok sa do kampane zapojili žiaci aj originálnym spôsobom. Stačilo, ak si od žiakov zo žiackeho parlamentu kúpili narcis, odfotili si s ním originálne selfíčko, pridali pozitívny odkaz pre onkologických pacientov a zavesili ho na facebook alebo instagram s popisom #SomNarcis.

        Ďakujeme všetkým žiakom i darcom, ktorí sa zapojili do projektu a podporili tým dobrú vec.

Publikované: 19. 4. 2016 | prečítané: 489x
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore