Nový šat našej telocvične

Trpezlivosť a cieľavedomosť, ktorú naša škola, ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica vynaložila počas 10 rokov pri snahe zrekonštruovania a dofinancovania havarijného stavu telocvične a sociálnych zariadení, padla na úrodnú pôdu. Z rozpočtu MŠVVaŠ SR boli na tento účel škole pridelené finančné prostriedky vo výške 36 000 eur. Tento príspevok dopomôže k výmene podlahy v telocvičniach, no na samotný cieľ tejto rekonštrukcie sú potrebné ďalšie finančné prostriedky, o ktoré sa vedenie školy ďalej usiluje. Pomocnú ruku pri tejto rekonštrukcii nám veľmi ochotne ponúklo ústretové vedenie Spojenej školy, Školská 7, Banská Bystrica, za čo im patrí naše poďakovanie. Majstri s učňami nám po dobu siedmich dní veľmi usilovne a nezištne pomohli pri demontáži starej palubovky a v nemalej miere prispeli k tomu, že sme o krok vpred v rekonštrukčných prácach. Ruku k dielu priložili aj rodičia našej školy. V sobotu 20.02.2016 sa na spoločnej brigáde zišlo približne 30 rodičov, učitelia, riaditeľka školy a školník, ktorí s ochotou pomohli pri týchto prácach. Pani kuchárky pripravili chutné občerstvenie. ĎAKUJEME!

Čaká nás ešte veľa práce, no zároveň sme radi, že dlhoročný cieľ rekonštrukcie telocvične bude už čoskoro skutočnosťou a prispejeme tak k skvalitneniu podmienok pre vzdelávanie žiakov našej školy.
FOTOGALÉRIA

Publikované: 10. 3. 2016 | prečítané: 698x
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore