Svetový deň mokradí

„Mokrade poskytujú živobytie viac ako jednej miliarde ľudí na celom svete!“.

Aj pod týmto heslom sa niesli oslavy Svetového dňa mokradí. Slovenská agentúra životného prostredia a Štátna ochrana prírody SR pri tejto príležitosti zorganizovali súťaže, výučbové programy, besedy, premietanie filmov či tvorivé dielne.

Mokrade poskytujú prostredie pre život obrovskému množstvu živočíchov a rastlín, ochraňujú naše pobrežia, fungujú ako prírodné špongie v prípade povodní a ukladaním oxidu uhličitého regulujú klimatickú zmenu. Od existencie vôd a mokradí sú priamo závislé aj niektoré činnosti ako sú rybolov, pestovanie ryže, doprava, cestovný ruch či zásobovanie vodou.

Svetovým dňom mokradí sme si 2. februára pripomenuli podpis Dohovoru o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva, známeho aj ako Ramsarská konvencia (podpísaná 2. februára 1971).

Osloviť najmladšiu generáciu a priblížiť jej tému mokradí bolo naším hlavným cieľom, preto sme so žiakmi 5.B triedy navštívili SAŽP a ŠOP SR v Banskej Bystrici. Žiakom bol premietnutý film o Ramskarských dohovoroch. Dozvedeli sa koľko chránených lokalít máme na Slovensku, aké rastliny a živočíchy sa v týchto vzácnych lokalitách nachádzajú a aký je ich celosvetový význam. Prínosom exkurzie bola aj beseda, ktorá sa uskutočnila pri umelo vybudovanom jazierku na pôde SAŽP, pod vedením odborníčky zo Štátnej ochrany prírody SR. Na záver žiaci absolvovali kvíz, v ktorom boli ich nadobudnuté vedomosti premenené na zaujímavé ceny.

FOTOGALÉRIA

Publikované: 15. 2. 2016 | prečítané: 576x
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore