Hviezdoslavov Kubín

Umelecký prednes žiakov

 

Dňa 28. 1. 2016 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín. Zapojili sa žiaci všetkých ročníkov a v súťaži sa prezentovali vo veľmi pozitívnom svetle. Každý zo žiakov bol výborne pripravený a aj preto nebolo rozhodovanie poroty jednoduchou záležitosťou. Výstupy žiakov pozorne počúvala porota zložená z učiteľov slovenského jazyka: Mgr. Anna Riečanová, Mgr. Lenka Vargová, Mgr. Peter Kurčík.

Súťaž bola formálne rozdelená na prozaickú a poetickú časť.

V rámci prózy vystúpili nasledovní žiaci :

V II. kategórii (5. – 6. roč.) – Martin Konôpka (5. C), Valéria Kuzminová (5. B), Sára Mišurová (5. B), Petra Považanová (5. A), Valentína Tiborová (6. B), Paulína Sopková (6. B)

 

V rámci poézie vystúpili žiaci :

V II. kategórii (5. – 6. roč.) – Ema Kresťanková (5. C), Katka Rešovská (5. B), Lucia Dermeková (6. B)

V III. kategórii (7. – 9. roč.) – Peter Lopatka (7. B), Simona Flašková (8. C), Hugo Belička (9. B), Radovan Gazdík (9. B)

Odborná porota hodnotila najmä výber a dramaturgickú prípravu textu, tvorivosť a osobnostný prístup recitátorapôsobivosť prednesu na poslucháčov. Výsledky rozhodnutia poroty sú nasledovné :

Próza :

  1. 1. miesto – Valentína Tiborová (6. B)
  2. 2. miesto – Paulína Sopková (6. B)
  3. 3. miesto – Petra Považanová (5. A), Martin Konôpka (5. C)

Poézia :

  1. 1. miesto – Katka Rešovská (5. B)
  2. 2. miesto – Lucia Dermeková (6. B)
  3. 3. miesto – Ema Kresťanková (5. C)

  4. 1. miesto – Radovan Gazdík (9. B)
  5. 2. miesto – Simona Flašková (8. C)
  6. 3. miesto – Peter Lopatka (7. B)

Recitátori, ktorí obsadili prvé miesta postupujú na okresné kolo súťaže, ktoré sa uskutoční 11. 2. 2016. Všetkým súťažiacim srdečne ďakujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšom, nielen recitačnom, snažení.

Publikované: 31. 1. 2016 | prečítané: 584x
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore