Workshop pedagógov k projektu Včelí plán pre biodiverzitu

Našu školu oslovila výzva ACC03 – Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy na školách z nórskych fondov. Vypracovali sme projekt s názvom „Plan Bee for Biodiversity“ a bol úspešný. Škola získala finančnú podporu vo výške 49 000 €. O jednotlivých aktivitách vás budeme priebežne informovať.

Dovolenkové obdobie... pre pedagógov zo ZŠ Moskovská ideálny priestor pre získavanie nových vedomostí a výmenu skúseností z praxe. Workshopom k projektu Včelí plán pre biodiverzitu nás viedla pani doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.

Prvý bol zameraný na rozdiely vo formálnom a neformálnom vzdelávaní a informálnom učení. Ide o tri vzájomne sa doplňujúce zložky vzdelávania. Všetky tri formy sú dôležité pre vzdelávací proces každého človeka, nemali by si konkurovať, ale naopak, vzájomne sa dopĺňať. Ohraničenie jednotlivých foriem nie je v skutočnosti vymedzené, nakoľko sa vzájomne prelínajú a ovplyvňujú. Predstavili nám princípy a metódy neformálneho vzdelávania. Účastníci diskutovali o svojich názoroch a vymieňali si skúsenosti s rôznymi typmi vzdelávania.

Workshop bol prvý zo série piatich workshopov, ktoré realizuje partner v projekte – občianske združenie ZADOBE pod vedením Márie Murray Svidroňovej, ktorá pôsobí ako docentka na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Práve združenie ZADOBE sa venuje neformálnemu vzdelávaniu detí a mládeže. Má tiež bohaté skúseností s neformálnym vzdelávaním dospelých, najmä z národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorý rozvíja kľúčové kompetencie neformálnym vzdelávaním v práci s mládežou, čím sa zvyšujú šance mladých ľudí na uplatnenie sa na trhu práce. Uvedené poznatky a skúsenosti odovzdá počas workshopov učiteľom prvého a druhého stupňa ZŠ Moskovská, aby ich mohli aplikovať nielen v projekte Včelí plán pre biodiverzitu, ale celkovo vo svojej práci.

Druhý workshop je plánovaný na koniec augusta a bude sa venovať tvorbe infolistov pre projekt, práve s využitím metód neformálneho vzdelávania.

Foto

Publikované: 6. 8. 2021 | prečítané: 116x
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore