Týždeň Európy v našej škole

Pri príležitosti Dňa Európy (9. máj) sme na vyučovacích hodinách naplánovali zaujímavý program, ktorý sa niesol v duchu, ako inak, európskom. V jednotlivých ročníkoch počas celého týždňa žiaci pracovali na rôznych aktivitách k témam Európska únia a členské štáty EÚ, Vlajky EÚ, Euromena, Ľudské práva, Euroobčianstvo.
V rámci školského projektu Erasmus plus s názvom „JAKOB FUGGER a historical european influencer – #economic#political#social#medial#ecological#footpprints nás navštívil pán Branislav Stančík,ktorý žiakom predstavil postavu Jakuba Fuggera a priblížil obchodné „europartnerstvo“ z minulosti.

                                                 

 

Vytvorené v službe Padlet
Publikované: 17. 5. 2021 | prečítané: 53x
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore