Úspešní v ďalšom projekte

Naši žiaci pracujú ako včeličky aj počas dištančného vzdelávania. Dôkazom toho je aj ich práca na projekte Roots & Shoots, do ktorého sme zapojení od začiatku školského roka. Dňa 30. 03. 2021 žiaci 8. ročníka v rámci predmetu environmentálna výchova úspešne obhájili tému s komunitným zameraním Oprava školského areálu. Svoju prácu prezentovali pod tímovým názvom Moskovkáči. Nebolo to veru jednoduché, nakoľko komisia bola naozaj z profesionálneho prostredia. Členovia hodnotiacej komisie boli:

· Ján Nosko – primátor mesta Banská Bystrica

· Alžbeta Brozmanová Gregorová – prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu, vzťahy s verejnosťou  a  tretie poslanie fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odborníčka na service learning a členka komisie medzinárodného ocenenia „Angažovaná škola“,

· Michaela Ikrényi Lazarová – členka správnej rady nadácie Green Foundation.

Žiaci dokázali fundovane reagovať na otázky komisie a argumentovať dôležitosť projektu. Obhajobou získali podporu vo výške 400 € od nadácie Green Foundation, ktorá zastrešuje projekt Roots & Shoots. Týmto však aktivita našich žiakov nekončí. Ďalej ich čaká realizačná fáza projektu. Držte nám palce a o ďalších aktivitách Vás budeme čoskoro informovať.

FOTOGALÉRIA

Publikované: 8. 4. 2021 | prečítané: 16x
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore