Napíš vlastnú báseň

Takto znelo zadanie pre žiakov z VIII.A a VIII.C triedy. Na hodine slovenského jazyka pracovali v tímoch. Mali vytvorené vlastné chatroomy a mali svoje vlastné online stretnutia. Tímových spoluautorov si nevyberali, boli rozdelení vopred.

Za úlohu mali spoločne napísať ľúbostnú báseň. Na hodinách sme preberali poéziu štúrovcov a z nej mohli čerpať inšpiráciu. Zadanie bolo o to ťažšie, že mali preukázať svoje vedomosti v praxi a využiť básnické prostriedky, ktoré už poznajú. V básňach mali využiť epiteton, metaforu, personifikáciu a prirovnanie. Mali si vybrať či využijú voľný alebo viazaný verš. Ak na online hodinách pracovali, tak by to nemal byť problém.

Ich básne sú vydarené a to dokazuje veľmi dôležité poznanie, ktoré získali. Dokážu pracovať v tímoch a rozdeliť si prácu, využiť rôzne danosti členov tímu. Majú vedomosti z online hodín alebo si ich vedia vyhľadať a použiť ich. Sú tvoriví a hľadajú riešenia.

Bola by škoda nepochváliť sa vlastným dielom, hlavne ak je s čím. Preto si ich diela môžete prečítať aj Vy. V tejto zložitej dobe Vás snáď povzbudia.

Básne z VIII. A                                        Básne z VIII. C

 

Publikované: 20. 12. 2020 | prečítané: 162x
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore