Píšeme starým rodičom

Každý rok sa mesiac október nesie v znamení úcty k starším. V tomto mesiaci si viac ako inokedy pripomíname bohatstvo múdrosti a skúseností starších ľudí, ktoré si vážime a učíme sa od nich.

Druhý októbrový týždeň sa v 2. A niesol v znamení starých rodičov. Pripomínali si ich hneď na niekoľkých hodinách. Na výtvarnej výchove žiaci maľovali portréty svojich starkých, na prvouke s pomocou pracovných listov rozprávali o svojich starých rodičoch - akí sú, čo s nimi radi robia, prečo si ich vážia. No a na hodine gramatiky napísali pre svoje babky a dedkov poďakovanie za ich láskavosť a čas, ktorý svojim vnúčatám venujú. Tento týždeň im budú pripomínať výtvarné a literárne práce vystavené na nástenke.

Mgr. Iveta Fábryová, tr. uč. 2.A

Publikované: 12. 10. 2020 | prečítané: 39x
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore