Aktuálne informácie COVID - 19

Na základe opatrení Ústredného krízového štábu zo dňa 11. októbra 2020 a vzhľadom na súčasný vývoj epidemiologickej situácie spôsobenej šírením ochorenia Covid-19 boli prijaté nové opatrenia na základných školách. O ďalších zmenách, ktoré očakávame v najbližších dňoch Vás budeme priebežne informovať.

V školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä

1. výlety a exkurzie,
2. športové výcviky a školské športové súťaže,
3. pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,
4. kurzy na ochranu života a zdravia
5. kurzy pohybových aktivít v prírode,
6. saunovanie,
7. dni otvorených dverí

opatrenia platia do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.

Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy - 12.10.2020

Mgr. Marta Melicherová
riaditeľka školy

Publikované: 11. 10. 2020 | prečítané: 157x
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore