Európsky deň jazykov v našej škole.

V roku 2001 Rada Európy spolu s Európskou úniou vyhlásili Európsky rok jazykov, do ktorého sa zapojili milióny ľudí zo 45 krajín. Svojimi aktivitami oslávili jazykovú rozmanitosť v Európe a podporili jazykové vzdelávanie. A keďže táto akcia mala veľmi veľký úspech, Rada Európy sa rozhodla vyhlásiť Európsky deň jazykov, ktorý sa každoročne oslavuje 26. septembra. Jeho cieľmi sú:  

  1. Upozorniť verejnosť na dôležitosť štúdia jazykov a diverzifikácie škály študovaných jazykov s cieľom prispieť k rozvoju mnohojazyčnosti a interkultúrneho porozumenia;
  2. Podpora bohatej jazykovej a kultúrnej rozmanitosti Európy, ktorú je nevyhnutné zachovávať, chrániť a rozvíjať;
  3. Podpora celoživotného jazykového vzdelávania v školách i mimo škôl, či už na študijné účely, pre odborné potreby, za účelom mobility alebo pre zábavu a vzájomnú výmenu poznatkov a skúseností.

No a nelenili sme ani my v našej škole a v  týždni od 22.-25.9.2020  sme sa zapojili do tejto oslavy. Z rozhlasovej relácie sme sa dozvedeli dôležité informácie o tomto dni, a potom sme sa už pustili do rôznych aktivít. 

Keďže „doba rúšková“ nám nedovolí šíriť jediný všetkým prospešný „vírus“, ktorým je úprimný úsmev, tak sme sa rozhodli ladiť jeden deň podľa motta „We all smile in the same language“ – všetci sa usmievame rovnakým jazykom. 

Brainstormingovými aktivitami sme sa s deviatakmi zamysleli nad tým, načo sú nám vlastne cudzie jazyky a  aké benefity nám vyplývajú z ich plynulého ovládania aj do budúcnosti. Všetky nápady boli následne spracované do myšlienkovej mapy. Deviataci tiež súťažili na tému „English words in Slovak language“ a rozprávali sa o vzájomnom vplyve jednotlivých jazykov. Súťažili sme aj v novej aplikácii „Language challenge“, ktorá ponúka množstvo zaujímavých multijazykových výziev.  Najväčší úspech mala hra "uhádni jazyk", kde mali spoznávať jazyk podľa krátkej ukážky. Prekvapujúco v V.A spoznali takmer každý. Piataci si ďalej rozvíjali slovnú zásobu na tému „škola“ putovaním po jej útrobách, a následne svoju školu predstavili po anglicky v krátkych videách. Veľmi zaujímavou aktivitou bolo "All the colours of the rainbow", keď žiaci v skupinách vytvárali postery o idiomoch s farebnými prívlastkami v rôznych jazykoch.

Pri návšteve ktorejkoľvek krajiny je vhodné i slušné vedieť pár základných slov či viet v jazyku, ktorým hovoria miestni.  Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka pracovali s internetom a vyhľadávali základné frázy, či slovíčka v jazykoch európskych krajín, ktoré napokon spracovali do podoby hry -  boardgames, ktorú si môžu hocikedy opäť zahrať.  Ôsmaci sa pridali k Európskemu dňu jazykov aj vyskúšaním si doslovného prekladu našich slovenských prísloví, porekadiel a pranostík. Veríme, že kreatívne plagáty na tému “Ústna ľudová slovesnosť v anglickom jazyku” pobavia tak, ako sme sa zabavili pri ich preklade my. 7.B a 7.C sa k EDL pridala lámaním svojich jazykov. Naspamäť sa naučili niekoľko jazykolamov a palindromov v angličtine a našli odvahu, aby sa nám predviedli v krátkom videu.

Medzi nami žijú aj ľudia, ktorí svoje myšlienky nedokážu vyjadriť slovami, ale na komunikáciu používajú svoje ruky. Z oficiálnej stránky EDL sme sa dozvedeli o posunkovej reči a pomocou videa sme sa učili „povedať“ svoje meno prstami.

Šiestaci spojili telesnú výchovu s cudzími jazykmi a pripravili sa na blížiace Olympijské hry 2020. Vytvorili dvoch maskotov, rozprávali sa o športoch, v ktorých sa súťaží na OH a vysvetlili si symboly tohto športového sviatku.

Ďakujeme všetkým žiakom za ich tvorivý prístup pri preverovaní jazykových, ale aj umeleckých zručností a  učiteľom za prípravu a hladký priebeh pripravených aktivít. 

Publikované: 5. 10. 2020 | prečítané: 39x
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore