Jazykové kurzy SPEAK

Jazyková škola SPEAK ponúka žiakom našej školy opäť aj v školskom roku 2020/2021 hodiny anličtiny so zahraničnými lektormi v priestoroch našej školy. Program sa skladá zo šesťdesiatich 45- minútových hodín a vyučovanie začína prvý októbrový týždeň – 5.10.2020. Program potom trvá do konca mája.

Podmienky prihlásenia na kurz:
Všetky deti sa musia prihlásiť a zaplatiť zálohu 19€ do 30.06.2020.
Komplet vyplnený originál záväznej prihlášky doručiť vedeniu Základnej školy Moskovská, najneskôr do 30.06.2020.
Druhú splátku v hodnote 80€ so vzdelávacím poukazom, resp. 115€ bez vzdelávacieho poukazu všetci rodičia platia do 13.11.2020.

Záväzné prihlášky nám môžete predbežne naskenovať na asistent@speak.sk.

Ponuka pre 1. ročník
Prihláška do celoročného kurzu pre 1.ročník
Prihláška do celoročného kurzu pre 2. - 6. ročník
Prihláška do celoročného kurzu pre 7.- 9. ročník
Čestné vyhlásenie

 

 

Publikované: 12. 6. 2020 | prečítané: 236x
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore