Kvalitným vzdelaním a medzinárodnou spoluprácou robíme svet lepším

V týchto dňoch ukončujeme projekt Erasmus plus KA1, vďaka ktorému sa učitelia zúčastnili niekoľkých zahraničných mobilít. V prvom polroku šk.roka 2019/2020 absolvovali kurzy, ktoré im pomohli rozvinúť kompetencie v oblasti vyučovania cudzích jazykov, environmentálnej výchovy, komunikácie so žiakmi a rodičmi a školského manažmentu. Výsledkom boli nielen nové skúsenosti a zážitky, ale aj nové metódy a aktivity, ktoré postupne preniesli do vyučovania. Postupne sa učiteľky zúčastnili mobilít v Spojenom Kráľovstve, Holandsku, Malte a Sardínii. Napriek súčasnej situácii naďalej pracujú a pripravujú učebné materiály a pomôcky, ktoré si žiaci budú môcť vyskúšať po návrate do školy. Medzi zaujímavé bude patriť inovovaný náučný chodník, na ktorom radi privítame nielen malých a veľkých školákov, ale aj deti z miestnej materskej školy. Zameraný bude na chránené druhy rastlín, živočíchov a vtákov a spolu so sprievodnými aktivitami tak bude oživením našej novovzniknutej „triedy pod oblohou“.

Projektom s názvom „Kvalitným vzdelaním a medzinárodnou spoluprácou robíme svet lepším“ sme určite oživili nielen výchovno-vzdelávací proces v našej škole, ale zároveň sme odštartovali aj medzinárodnú a projektovú spoluprácu, v ktorej naďalej budeme pokračovať.

Výstupy z projektu si môžete pozrieť na stránke školy v časti Erasmus plus.

Publikované: 31. 5. 2020 | prečítané: 99x
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore