Usmernenie MŠVVaŠ vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu vydala usmernenie k prerušeniu vyučovania v školách.

https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/?fbclid=IwAR16ztrpbTjky-vW36ROzoZhyOh7tzAhKwuNwaVSFCiNmql84ht8gmDRFG0

Publikované: 12. 3. 2020 | prečítané: 285x
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore