ZŠ Moskovská má nový náučný chodník

S cieľom vzbudiť záujem o prírodu a zážitkovým spôsobom učiť deti o lese sa dňa 16. septembra 2015 za prítomnosti zástupcov Mestských lesov BB, zástupcu zriaďovateľa Mesta BB a školy ZŠ Moskovská 2, BB uskutočnilo slávnostné otvorenie náučného chodníka v areáli školy. Súčasťou tejto slávnosti bola nielen výsadba pôvodných drevín ako buk, dub, jaseň, hrab, ale aj otvorená hodina pod odborným vedením Ing. Eduarda Apfela, zástupcu Mestských lesov BB, ktorý sprevádzal žiakov 4. a 6. ročníka dvadsiatimi stanovišťami odhaľujúcimi výskyt a využitie pôvodných drevín v našom okolí. Návštevníci tohto rozlohou malého, ale bohatstvom veľkého prírodného priestoru môžu pri prehliadke zapojiť svoje zmysly a tak priamo vidieť, ovoňať, ohmatať ale i počuť posolstvo prírody pre ďalšie generácie. Areál náučného chodníka bude slúžiť deťom MŠ, žiakom ZŠ a učiteľom na vyučovanie prírodovedných predmetov, ale aj na relaxáciu tela a duše v popoludňajších hodinách. Všetci si prajeme, aby sa náučný chodník stal aj domovom mnohých živočíchov a tak poskytol ďalšie možnosti zážitkového vzdelávania na škole.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore