Zážitkové učenie v 4.A

     Žiaci 4.A triedy si urobili netradičnú hodinu vlastivedy na tému Rodinné zvyky a tradície našich predkov. Rozdelili sa do 3 skupín a zahrali krstenie novorodenca, regrútov a svadbu. Tieto udalosti patrili k najvýznamnejším v živote človeka.

     Prvé v poradí boli krstiny. Narodenie dieťaťa bola vždy veľká udalosť. Podľa starých tradícií bolo treba dieťa pokrstiť, aby nad ním nemali moc zlé sily. Mama a otec prišli pokrstiť svoje dieťa do kostola. V sprievode po ich boku boli krstní rodičia. Pán farár prikryl dieťaťu tvár plienkou ako ochranu pred urieknutím a pokropil svätenou vodou. Potom prišli na rad krstní rodičia, ktorí podarovali mame aj otcovi dieťaťa plátno na šaty a peniaze na živobytie. Takto žiaci uvítali chlapca do života.

     Keď chlapec vyrástol, prišla ďalšia dôležitá udalosť v jeho živote. Bol odvedený na vojenskú službu a podľa regrútskych zvykov sa chlapci regrúti zabávali, lúčili s kamarátmi a rodinou. Zatancovali si tanec nazývaný verbunk. Po vojenskej službe sa mládenec vrátil opäť domov k rodine a ku kamarátom. Zoznámil sa s dievčinou, zaľúbili sa do seba a popýtal ju o ruku.

     Vystrojili svadbu, ktorú viedol podľa zvyku starejší. Mládenec, s rodičmi a starejším, prišiel do domu rodičov pýtať nevestu. Najprv nastrčili ženíchovi inú ženu i chlapca prezlečeného za ženu. Nakoniec tá tretia najkrajšia zo všetkých bola nevesta. Podľa tradície bolo súčasťou odobierky od rodičov odprosenie rodičov za všetko zlé a poďakovanie za opateru. Potom spoločne odišli do kostola, kde prebehol celý obrad.

     Žiakom sa hranie rol páčilo a určite si to opäť zopakujú.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore