Záložka do knihy spája školy

V rámci podpory čítania a nadväzovania priateľských kontaktov medzi školami sa aj naša škola zapojila do 7. ročníka československého projektu „ Záložka do knihy spája školy.“

Žiaci štvrtého ročníka vyrábali záložky ľubovoľnou technikou na tému „ Čítam, čítaš, čítame“. Tieto výrobky budú darom pre kamaráta z partnerskej školy z Lazov pod Makytou. Veríme, že aj týmto podujatím podporíme u žiakov záľubu v čítaní kníh.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore