Základný korčuliarsky výcvik

Základný korčuliarsky výcvik najmenších žiakov školy.

Koncom januára a začiatkom februára absolvovali žiaci prvého a druhého ročníka základný korčuliarsky výcvik na Zimnom štadióne HC 05 v Banskej Bystrici. Namiesto do telocvične sa v sprievode triednych učiteliek odviezli autobusom na štadión s plnými batohmi korčuliarskej výbavy a teplého čaju. Tu si pod vedením trénerov, HC 05, hravou formou na ľadovej ploche osvojovali základy korčuľovania. Tí, ktorí sa s korčuľami už kamarátili, si svoje zručnosti zdokonaľovali. V závere výcviku boli všetci odmenení diplomom, ktorý si právom zaslúžili.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore