Vzdelanie je budúcnosť

Študenti UMB v Banskej Bystrici a zároveň členovia Euroatlantického centra navštívili tento týždeň našu školu s projektom Vzdelanie je budúcnosť. V rámci hodín občianskej náuky sa snažili zvýšiť povedomie žiakov o Európskej únii a o jej fungovaní. Prostredníctvom prezentácie s rôznymi interaktívnymi prvkami odprezentovali deťom základné informácie o EÚ, jej vzniku až po výhody, ktoré nám z členstva vyplývajú. Na konci hodiny žiaci vypracovali test za účelom overenia získaných poznatkov. Päť najúspešnejších žiakov bolo odmenených priamym postupom do finále, ktoré sa uskutoční v historickom centre mesta v podobe kvízového orientačného behu. Reprezentovať nás budú: Valéria Kuzminová, Daniel Gallo, Ela Studená, Katarína Rešovská Matúš Rogožan. Postupujúcim blahoželáme a tešíme sa na zážitky z finále!

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore