Vystúpenie v Domove dôchodcov SENIUM

Už sa stali tradíciou naše vystúpenia v Domove dôchodcov na ul. Jilemnického v Banskej Bystrici. Vo štvrtok 25. júna 2015 sme ich navštívili s piesňami a tancami na ľudovú nôtu v podaní detí z 2. oddelenia ŠKD, latino choreografie aj tanečné zostavy predviedli dievčatá z krúžku AEROBIC-DANCE a country piesne zaspievali deti z 2.C triedy. Na koniec rozdali klientom Domova dôchodcov deti darčeky – srdiečka od detí zo školského klubu a znova sa vrátia potešiť starkých pred Vianocami. Teraz už len – príjemné letné chvíle a dovidenia nabudúce.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore