VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE OCHRANÁRIK

Dňa 1. 12. 2015 sme sa zúčastnili na vyhodnotení súťaže Ochranárik , ktorej usporiadateľom je už tradične Okresný úrad , odbor CO v Banskej Bystrici. Cieľom a poslaním tejto súťaže je skvalitniť osvetu civilnej ochrany, IZS a čísla tiesňového volania 112. Národný deň 112 ako iniciatíva SR prispieva k väčšej propagácii čísla tiesňového volania 112. Práce hodnotili žiaci základných škôl . Dôkazom toho , že nemali ľahkú prácu, bolo až 134 výtvarných prác. Vybrať spomedzi nich tie najkrajšie bolo ozaj ťažké. Veď všetky hýrili nápadmi, fantáziou aj zaujímavými výtvarnými technikami. Jedno z umiestnení získala aj žiačka našej školy- Lea Englartová z 9. ročníka. Obsadila pekné 2. miesto v kategórii prác žiakov 2. stupňa. Blahoželáme! Súčasťou vyhodnotenia súťaže bolo aj  ocenenie pedagógov za ich dlhoročnú prípravu žiakov v tejto súťaži. Cenu si odniesla vyučujúca Mgr. A. Fortiaková. Výsledky žiakov sú pre nás vždy peknou motiváciou a veríme, že aj v budúcnosti budeme naďalej úspešní.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore