Výchovný koncert

Dňa 12.11.2014 sa žiaci II. stupňa zúčastnili výchovného koncertu „CESTA K MUZIKÁLU“.Dvaja speváci s klaviristom z občianskeho združenia Cultura Humana nám predstavili piesne zo známych muzikálov. Zaspievali nám aj rôzne spirituály. Koncert bol zameraný aj na to, aby sme spoznávali umenie. Klavirista nám zahral známy kankán z operety Orfeus v podsvetí a valčík „Na krásnom modrom Dunaji“.ˇNaučili sme sa aj to ako, kedy a kde vznikali prvé muzikály a nové informácie o scénických dielach.

Dňa 12.11.2014 sa žiaci II. stupňa zúčastnili výchovného koncertu „CESTA K MUZIKÁLU“.Dvaja speváci s klaviristom z občianskeho združenia Cultura Humana nám predstavili piesne zo známych muzikálov. Zaspievali nám aj rôzne spirituály. Koncert bol zameraný aj na to, aby sme spoznávali umenie. Klavirista nám zahral známy kankán z operety Orfeus v podsvetí a valčík „Na krásnom modrom Dunaji“.ˇNaučili sme sa aj to ako, kedy a kde vznikali prvé muzikály a nové informácie o scénických dielach.
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore