Vševedko záchranár v prírode

V rámci krúžku Vševedko záchranár v prírode sa deti prvého a druhého ročníka stali  aspoň na krátku chvíľu malými objaviteľmi. Na náučnom chodníku našej škole ich čakalo  veľa zaujímavých úloh, ktoré museli zdolať. Na pripravených stanovištiach deti riešili tajné  šifry a rébusy, poznávali jednotlivé stromy a ich znaky na náučnom chodníku, učili sa  pracovať s kompasom a určiť svoju polohu, čítať z mapy a nakoniec si zopakovali zásady  prvej pomoci na konkrétnom simulovanom úraze. Vďaka študentkám UMB v Banskej  Bystrici, pani vychovávateľke a šikovným deťom, sme zažili pekné „akčné“ popoludnie.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore