Vianočná výzdoba

Aj našu školu zastihla vianočná nálada. Ešte v novembri vyhlásil žiacky parlament súťaž o triedu s najkrajšou vianočnou výzdobou. Žiaci nezaháľali a prispeli k atmosfére Vianoc skrášľovaním svojich tried, ale i spoločných priestorov školy. Za pomoci pani učiteľky vytvorili vo  vstupných priestoroch školy krásnu výstavku ich vianočných prác. Ani snaženie v triedach nebolo márne, pretože prežili predvianočný čas v peknom prostredí, skrátili si tak chvíľu čakania na vianočné sviatky a ich úsilie bolo aj ohodnotené. Triedy sa hodnotili zvlášť na prvom stupni a zvlášť na druhom stupni. Prihliadalo sa na estetickú stránku, ale aj príjemnú vianočnú atmosféru v triede, či poriadok. Žiaci si dali naozaj záležať, rozhodovanie nebolo vôbec ľahké, o čom svedčia aj tesné výsledky, nakoniec však našu parlamentnú porotu najviac upútali tieto triedy:     

 I. stupeň:

  1. miesto – I.C
  2. miesto – I.A
  3. miesto – III.A

 II. stupeň:

  1. miesto – VIII.A, VIII.B
  2. miesto – VII.B
  3. miesto – V.A
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore